Klage

Kassa er et boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring. Hvis du søker lån i Kassa og får et avslag du er uenig i, kan du klage til oss.

Det er alltid en helhetsvurdering som ligger til grunn for vårt avslag på søknad om boliglån. Vi har sett på din inntekt, annen gjeld og verdien av boligen du søker om lån på. Har du medlåntaker vil den økonomiske situasjonen han eller hun har, også ha avgjørende betydning.

Ønsker du å klage på avslaget kan du logge deg inn Min side og sende melding via «Kontakt oss» her på kassa.no.​ Hvis vi opprettholder vårt avslag, kan du også henvende deg til Finansklagenemnda.


Finansklagenemnda​

Du kan kontakte Finansklagenemnda med klagen for å få en uttalelse hos dem. Henvendelser kan rettes digitalt via nettsiden til Finansklagenemda eller per post til sektretariatet:

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60


Oslo Pensjonsforsikring​

I tillegg til henvendelser via «Kontakt oss» på Min side kan du også sende brev til:

Kassa, Oslo Pensjonsforsikring
Postboks 6623 St. Olavs plass
0129 Oslo

Økonomisk rådgiving​

Hvis avslaget på boliglån har bakgrunn i langvarige økonomiske utfordringer vil vi anbefale deg å kontakte rådgivere i banken eller hos NAV. De kan være verdifulle diskusjonspartnere og hjelpe deg slik at du får oversikt og kontroll med din økonomi. Jo raskere du klarer å ta tak i dine økonomiske utfordringer, desto raskere kan du få kontroll og komme i økonomisk balanse. Det kan også gi fornyet mulighet til å søke om boliglån for å realisere boligdrømmen.