Tilgjengelighetserklæring

Innholdet på kassa.no skal være mulig å bruke og forstå av alle som besøker nettsiden vår.

Sist oppdatert 05.07.2023


Ved å følge kravene til universell utforming og klarspråk ønsker vi å gjøre nettsiden vår så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi har gått igjennom kravene til universell utforming og nettsiden vår etterlever de lovpålagte kravene til universell utforming av nettsider (WCAG 2.1).


Dette er en egenerklæring som vi fortløpende vil holde oppdatert.

Under retting:
Her har vi listet opp de kravene der testing i henhold til Uutilsynets sjekkliste avdekket feil. Disse feilene er nå enten allerede rettet, eller vil bli rettet i løpet av 2023. De andre 33 punktene i sjekklisten oppfyller allerede kravene.

2.4.5 Flere måter

Det finnes kun én måte å navigere på nettstedet: menyen

2.4.1 Hoppe over blokker

Ingen mulighet til å hoppe over meny (kun to elementer, så om det er fornuftig å legge inn kan diskuteres)

2.4.7 Synlig fokus

Radiogroup har ikke synlig fokus

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Ingen tekstlig innhold som forteller at siden laster

1.3.5 Identifiser formål med inndata

Mangler label på slider, ingen aria som forteller hvordan input er koblet til innhold

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

Graf har ingen tilgjengelige alternativer

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)

Tom knapp oppe i meny

Menyelementer er kodet som buttons, ikke a og uten noe aria

2.4.7 Synlig fokus

Radio gruppe med bg-ecru ikke synlig fokus før valg (bør finne en fellesløsning for søknad og Min side)

2.1.1 Tastatur

FileUpload komponent lar ikke brukeren laste opp filer kun ved hjelp av tastaturet

1.3.5 Identifiser formål med inndata

Empty label første side søknadsweb

1.3.5 Identifiser formål med inndata

Mangler label på text input

2.1.1 Tastatur

Kan ikke navigere med tastatur inne i kalender

1.4.1 Bruk av farge

Lav kontrast

1.3.5 Identifiser formål med inndata

Multiple labels

Si ifra om manglende universell utforming

Er det noe som ikke fungerer eller er vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på din tilbakemelding.

Du kan kontakte oss via: